Sıkça Sorulan Sorular

1. Ders Kayıtları Ne Zaman?
Ders kayıtları her dönem için akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
2. Harçlar Nereye Yatıyor?
Harçlar  akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kayıtları tarihleri arasında öğrenci numaranız ile herhangi bir Garanti Bankası Şubesi veya ATM sinden yatırılabilir.
3. Harç Yatıracak mıyım, Yatıracaksam Ne Kadar Harç Yatırılacak?
Normal öğretim öğrencisiyseniz eğitim-öğretim sürenizi (2 yıl) aşmadığınız takdirde harç yatırmayacaksınız. Eğer eğitim-öğretim sürenizi aştıysanız (okulu uzattıysanız), her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen harç miktarını öğrenci numaranızı söylediğinizde sizin için oluşturulan harç miktarını otomatik olarak öğrenebileceksiniz.
İkinci öğretim öğrencisiyseniz harç yatıracaksınız. Bankaya gittiğinizde öğrenci numaranızı söylediğinizde sizin için oluşturulan harç miktarını otomatik olarak öğrenebileceksiniz.
4. Harcımı Yatırdıktan Sonra Ne Yapacağım?
Üniversitemiz web sayfasından şifreniz ile ders kaydınızı uzaktan veya danışman eşliğinde okulda kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilirsiniz.
5. Ders Kaydımı Nasıl Yapacağım?
İlk olarak, daha önce alıp başarısız olduğunuz ders varsa onları aldıktan sonra kalan kredinizi bulunduğunuz yarıyıldaki derslerden tamamlayacaksınız. Eğer alttan aldığınız ders yoksa dönem krediniz kadar ders alacaksınız. Alttan dersiniz varsa ve not ortalamanız 2.00'ın üzerindeyse kaldığınız dersi almak üzere sistem size izin verecektir.
6. Zorunlu Dersler Dışında Seçmeli Derslerden Hangilerini Seçmeliyim?
Okuyacağınız bölüm/programın web sayfasında ders içeriklerine bakarak seçiminizi yapabilirsiniz. Ardından ders alma-bırakma haftasında danışman hocanızın eşliğinde, seçmeli dersleri yeniden değerlendirip, hocanızın önerileri ile seçmeli derslerin seçim işlemlerini tamamlayabilirsiniz
7. Mezun Olabilmek İçin Bütün Dersleri Verdim Ancak Not Ortalamam 2.00'ın Altında, Ne Yapmalıyım?
Şu ana kadar 1. ve 2. sınıftan almadığınız ders varsa dönem kredinizi tamamlamak için önce onları alacaksınız. Eğer almadığınız dersler dönem kredinizi tamamlamıyor ise 1. ve 2. sınıfta DD ve DC olan dersleri yükseltmek için tekrar alıp, not ortalamanızı 2.00'ın üzerine çıkarıp mezun olabilirsiniz.
8. Ders Kaydımı Öğrenci Bilgi Sisteminden Yaptım Şimdi Ne Yapacağım?
Ders kaydınızı Öğrenci Bilgi Sisteminden yaptıktan sonra danışmanınız eşliğinde ders kaydınızı kontrol ettirerek ders alma bırakma formunu imzalayarak bir nüshası sizde, bir nüshası danışmanınızda kalacak şekilde ders kaydınızı ders alma bırakma tarihleri içerisinde tamamlamanız gerekir.
9. Ders Kaydımı Öğrenci Bilgi Sisteminde Yanlış Yaptım, Ne Yapacağım?
Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kaydını yapıp onayladıktan sonra, değişiklik yapılması gerekiyor ise ders alma-bırakma haftasında danışman hocanızla birlikte gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
10. Ders Kaydım Bitti Şimdi Ne Yapacağım?
Ders Alıp Bırakma haftasında haftalık ders programında birbiriyle çakışan dersiniz varsa veya seçtiğiniz dersler içinde açılmayan seçmeli ders varsa açılmayan seçmeli dersi bırakarak açılan seçmeli bir ders alacaksınız. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra derslere başlamanız için bir engel kalmayacaktır.
11. Bölüm Dışı Seçmeli Ders Almak İstiyorum Ne Yapacağım?
Almış olduğunuz derslerin haftalık ders programında çakışmayan zamanlarında danışman hocanızın oluru ile her dönem için bölüm dışı bir adet seçmeli ders alabilirsiniz.
12. Dersler Ne Zaman Başlayacak?
Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihte dersler başlayacaktır.
13. İlk Hafta Derslerde Yoklama Alınacak mı?
Akademik takvimde derslerin başladığı tarihten itibaren yoklama alınmaya başlanacaktır.
14.Sınavlar Klasik mi Yoksa Çoktan Seçmeli mi Yapılacak?
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, aldığınız dersin hocasının öngördüğü şekilde yapılacaktır.
15.Daha Önce Bir Üniversitede Eğitim Gördüm, Orada Aldığım Bazı Dersleri Burada Tekrar Alacak mıyım?
Daha önce almış olduğun derslerin kredileri ve ders içerikleri, yeni alacağın dersler ile uyumlu ise, Akademik Takvimde Belirtilen Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları tarihleri arasında, daha önce eğitim gördüğün bölüm/programın ders içerikleri ve transkriptin ile öğrenci işlerine başvuru yapmalısınız. Yönetim kurulu uygun gördüğü taktirde, içerikleri ve kredileri birbiri ile uyuşan derslerden muaf olabilirsin.
16. Akademik Danışmanım, Her Yarıyıl Değişiyor mu?
Akademik danışmanınız, ilk kayıt işleminden mezun olacağınız zamana kadar zorunlu haller dışında değişmeyecektir. 
17. Stajımı Nerede Yapmalıyım?
Staj komisyonunun oluru ile mesleki gelişiminize katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarda stajınızı yapabilirsiniz. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi Akademik Danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.
18. Sağlık Raporları Devamsızlıktan Sayılır mı?
Hastanelerden veya Aile Hekimlerinden alınan raporlar sınavlar haricinde bir işlem görmemektedir. Alınmış olan raporlar devamsızlıktan sayılmamaktadır.
19. Sınav Haftasında Alınan Raporları Ne Yapmalıyım?
Sınav (Vize) haftasında alınan raporlar, raporun başladığı günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili süre içinde teslim edilmeyen raporlar işleme alınmamaktadır.
20. Şeref ve Yüksek Şeref Belgesi Alma Şartları Nedir?
Öğrenimlerini Kanunda belirtilen süreler içerisinde tamamlayan ve disiplin cezası almayan, mezuniyet  genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilerimiz Şeref Belgesi,  3.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz ise Yüksek Şeref Belgesi almaya hak kazanırlar.
21. Kaydımı Sildirmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?
Öğrenci  www.belge.mu.edu.tr adresinden belge sistemine girip online kayıt sildirme dilekçesi başvurusunu yapmalı ve başvurusu online sistem üzerinden onaylandıktan sonra kayıt sildirme dilekçesini imzalayıp Öğrenci İşlerine ulaştırması gerekmektedir. Talep edilip imzalanmamış kayıt sildirme dilekçesi işleme alınmamaktadır.
22. Mezun olan öğrencilerin Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi alabilmeleri için yapmaları gereken işlemler
Mezuniyeti onaylanan öğrencilerimiz öncelikle www. belge.mu.edu.tr adresine girip kullanıcı türü öğrenci mezun seçilip ilgili yerlerde istenilen bilgiler girilerek açılan öğrenci sayfasından İlişik Kesme Belgesi talep edilir.  Öğrenci Kimlik kartıyla Ön lisans Diploması basılmadıysa Geçici Mezuniyet Belgesini Yüksekokulumuzdan, Ön Lisans Diplomanız basıldıysa yine öğrenci kimlik kartınızla Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından teslim alabilirsiniz.
NOT: Geçici Mezuniyet Belgesini alan bir öğrenci Ön Lisans Diplomasını almak isterse Geçici Mezuniyet Belgesini (Aslı) teslim etmeden Ön Lisans Diplomasını alamaz.
Diplomasını veya Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrencilerin yapmaları gereken işlemler;
-Geçici mezuniyet belgesini (Aslı) kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.
-Diplomasını kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi halinde öğrencilere yeni diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada nüsha ibaresi yer alır.
      Not:
      * Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)
       * Mezun öğrenciler ilgili okullarına müracaat ettikleri takdirde lise diplomalarını (aslı) alabilirler.
>