İÇ KONTROL

TEŞKİLAT ŞEMASI

ORGANİZASYON ŞEMASI

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI


GÖREV TANIMLARI
Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Müdür Yardımcısı 1
Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2
Yüksekokul Sekreteri
Özel Kalem
Personel
Öğrenci İşleri 1
Öğrenci İşleri 2
Öğrenci İşleri 3
Öğrenci İşleri 4
Mutemet
Taşınır-Satın Alma
Tekniker

HASSAS GÖREVLER


İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Özel Kalem Bürosu
Müdür Randevu Talepleri ve Telefon Görüşmeleri Yönetme
İmza Takibi İş Süreci
Etkinlik Talep İş Süreci
İdari Personel Günlük İmza Kontrolü
İdari II. Öğretim Takip ve Kontrol Süreci
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Mutemet Bürosu

31. Madde Ders ve Sigorta Ödemeleri
Akademik Personel Ek Ders
Fazla Mesai Ücreti
Kesenek Bilgi İşlemleri
Personel Maaşı
Sınav Ücretleri
Sürekli İşçi Maaşı

Personel Bürosu
Yüksekokul Yönetim Kurulu- Disiplin Kurulu-Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci
Akademik Personel Alımı Süreci
Akademik Personelin Yolluklu ve Gündelikli Görev Formlarının Hazırlanma Süreci
Akademik-İdari Personel İzin Alma
Arşiv Yönetimi Süreci
Bölüm Başkanı Ataması
Evrak Akış Süreci
Nöbet Çizelgesi İş Süreci
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı
Süreli Yazılar
Yolluksuz ve Gündeliksiz Görevlendirme
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Soruşturması
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Öğrenci İşleri Bürosu
Danışman Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci
Ders Muafiyet İşlemleri
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi
Ders Telafi İşlemleri
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması
Kayıt Dondurma Süreci
Kayıt Sildirme Süreci
Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri
Kurumlararası Geçiş Süreci
Mazeret Sınavı Süreci
Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri
Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci
Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci
Öğrenci Mezuniyeti İş Akış Süreci
Öğrenci Staj İşlemleri
Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Öğrenci Burs İşlemleri
Sınav Programlarının Hazırlanması
Sınavlara İtiraz Süreci
Tek Ders Sınavı
Yeni Bölüm ve Program Açılması

Taşınır-Satın Alma Bürosu
Bütçe Hazırlama
Doğrudan Temin İşlemleri
Hurdaya Ayrılan Malzemelerin Düşümü
Sayım İşlemleri
Taşınır Taleplerinin Karşılanması

Teknik Büro
Elektrik-Enerji Takibi
Genel Teknik İşlemler
Jeneratör Bakımı ve Onarımı
Trafo Bakımı ve Onarımı
U.P.S.  Bakımı ve Onarım
>